ثبت نام در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی امروز، 6 بهمن انتها می یابد

فرصت یک روزه ثبت نام در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور امروز، 6 بهمن ماه 98 سرانجام می یابد.

ثبت نام در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی امروز، 6 بهمن انتها می یابد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، شانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی منتشر شده است و متقاضیان جذب هیئت علمی تا 23 آذر ماه 98 فرصت داشتند که در این فراخوان ثبت نام نمایند که با اعلام مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت این مهلت تمدید شد.

بنابراین داوطلبانی که پیروز به ثبت نام و اخذ کد رهگیری برای شانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی نشده اند می توانند در روز یکشنبه 6 بهمن 98 جهت ثبت نام اقدام نمایند.

در این دوره از فراخوان ثبت نام برای جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت به صورت متمرکز و اینترنتی انجام می گیرد و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان دریافت کد رهگیری است.

شرایط عمومی جذب شامل؛ اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی، تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزایی، عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان، انجام خدمت وظیفه عمومی، دارا بودن کارت خاتمه خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا خاتمه دوره ضرورت نظام، تایید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیئت های اجرایی جذب دانشگاه ها و هیئت مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می گردد.

شرایط اختصاصی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی نیز شامل؛ دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا گواهی دوره فلوشیپ در رشته های بالینی و دانشنامه دکتری تخصصی Ph.D و یا مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه و داشتن حداکثر سن برای داوطلبین استخدامی که مدرک کارشناسی ارشد دارند 35 سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی Ph.D و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ 45 سال است.

مستخدمینی که دارای مدرک دکتری تخصصی Ph.D، بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها در صورت باقی ماندن حداقل 15 سال از سنوات خدمت می توانند در فراخوان جذب هیئت علمی شرکت نمایند. در موارد استثنایی علیرغم باقی مانده کمتر از 15 سال از سنوات خدمت چنانچه هیئت ممیزه دانشگاه - مرکزی ضرورت به کارگیری در کادر هیئت علمی تایید نمایند می توانند در فرایند جذب قرار گیرند. شرایط سنی این دسته متقاضیان مطابق بند 2 شرایط اختصاصی خواهد بود.

شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع است. چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون دکتری تخصصی Ph.D یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آن ها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

شرکت متعهدین خدمت به دانشگاه ها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاه ها بلامانع است. شرکت در فراخوان متعهدین خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی می گذرانند در فراخوان سایر دانشگاه ها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت کتبی موسسه مبداء ممکن خواهد بود.

متقاضیان کارشناس ارشد و دکتری تخصصی Ph.D که بنا به احتیاج دانشگاه بصورت کتبی، تعهدات خود را به صورت غیر هیئت علمی می گذرانند نیز می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند.

شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیئت علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت 24 ماه میسر است. جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرایند صدور کارت خاتمه خدمت خواهد بود.

متخصصین متعهد خدمت درمانی تنها در صورت تائید کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت بهداشت می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت کتبی دانشگاه مبدا در فراخوان سایر دانشگاه ها شرکت نمایند. چنانچه کمتر از 6 ماه به خاتمه تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت آن ها در فراخوان علی رغم عدم دارا بودن موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت در فراخوان دانشگاه های علوم پزشکی بلامانع است.

متخصصین دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشکی که به صورت درمانی یا هیئت علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند می توانند در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت نمایند.

دارندگان مدرک قبولی دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیئت علمی می گذرانند تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمایند. این متقاضیان پس از آغاز تعهدات می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نموده و تنها در صورت باقی ماندن حداکثر 6 ماه از تعهدات و با تایید کتبی دانشگاه مبداء در فراخوان سایر دانشگاه ها نیز شرکت نمایند.

بر اساس مصوبات هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می توانند جهت شرکت در فراخوان چهار انتخاب داشته باشند به طوری که دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیئت علمی دانشگاه ها دارای اولویت هستند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمایند.

ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای 50 درصد، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از 3 سال اسارت که دارای مدرک دکتری مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت هستند از اولویت جذب برخوردارند.

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزوی در گروه معارف اسلامی تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدریس می توانند در فراخوان دانشگاه های علوم پزشکی شرکت نمایند. همچنین متقاضیانی که به وسیله آموزش از راه دور دوره های مجازی و یا دوره های غیرحضوری تحصیلات خود را به خاتمه رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شرکت نمایند.

همچنین اعضای هیئت علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند. متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمایند، در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت داشته باشند.

متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند. دانش آموختگان رشته های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایش های پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاه های علوم پزشکی خواهند شد.

گفتنی است؛ استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها منوط به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور با اعطای مجوز جهت جذب خواهد بود. منوط به داشتن ردیف و مجوز های استخدامی توسط دانشگاه های ذیربط خواهد بود. استخدام اعضای هیئت علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 24 اسفند 1398 بروزرسانی: 24 اسفند 1398 گردآورنده: bolandanews.ir شناسه مطلب: 497

به "ثبت نام در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی امروز، 6 بهمن انتها می یابد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت نام در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی امروز، 6 بهمن انتها می یابد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید