چرا سوپرمن همواره بزرگ ترین مشکل دی سی بوده است؟

به گزارش بلندانیوز، شاید مسائل دنیای پیشرفته دی سی حالا بدتر از همواره به نظر برسد اما بزرگ ترین مشکل این فرانچایز از همان ابتدا یک چیز بوده است: سوپرمن. هنری کویل در نقش سوپرمن فیلم مرد پولادین زک اسنایدر بازی بسیار خوبی ارائه کرد اما دنیای پیشرفته دی سی به طور مداوم این شخصیت محبوب را در این فرانچایز به شکلی نادرست استفاده کرد و ارزش های او را هدر داد. دنیای دی سی با ناکامی در به کارگیری مناسب و به جای شاخص ترین قهرمان خود، او را به بزرگ ترین مشکلش تبدیل نموده است.

چرا سوپرمن همواره بزرگ ترین مشکل دی سی بوده است؟

ایده یک جهان سینمایی مشترک بزرگ در بسیاری از موارد به طوری باورنکردنی سودآور است اما ایجاد جهانیی با چنین دامنه وسیعی مسائلی را هم در پی دارد. مسائلی که گریبان گیر مراحل اولیه جهانی پیشرفته دی سی شد؛ به ویژه پس از قطع همکاری وارنر برادرز با زک اسنایدر که اولین آثار فرانچایز سوپرمن را شکل داد. به هم ریختگی لحن و روایت این جهانی سینمایی هنوز به طور کامل رفع نشده و ظاهرا به طور جبران ناپذیری به آن آسیب رسیده است.

ادغام وارنر برادرز و دیسکاوری با ایجاد تحولی تکان دهنده و بزرگ در مسائل پشت صحنه، همه چیز را گیج کننده تر کرد. این امر باعث شد تا آینده فیلم های سوپرمن دوباره نامعین به نظر برسد و طرح و برنامه های این استودیو پس از خروج اسنایدر را تحت الشعاع قرار داد. علاوه بر این، لغو فیلم بت گرل برنامه ریزی ضعیف وارنر برادرز را در رابطه با آینده جهانی پیشرفته دی سی ثابت می نماید، چرا که این فیلم قبل از لغوشدن حتی تا مرز اکران آزمایشی نیز پیش رفته بود.

جهانی پیشرفته دی سی با سوپرمن شکل گرفت

اولین فیلم جهانی پیشرفته دی سی، مرد پولادین در سال 2013 و در قالب یک داستان اختصاصی اکران شد و این بدان معناست که سوپرمن به عنوان پایه و اساس کل فرانچایز عمل می نماید. این قضیه در راستای ایجاد یک جهانی گسترده تر از دی سی، کاملا منطقی است. سوپرمن اغلب رهبر بسیاری از قهرمانان دی سی است و شاید نمادین ترین ابرقهرمان فرهنگ مدرن باشد. بنابراین انتخاب او به عنوان شخصیت اول جهانی پیشرفته دی سی تصمیمی منطقی بود که البته مسائل خاص خود را در پی داشت.

وارنر برادرز با متمرکز کردن توجه خود به سوپرمن به نوعی بر روی این شخصیت ریسک کرد. این موضوع به خودی خود لزوما اشتباه نیست، به خصوص که هنری کویل این شخصیت را بسیار درخشان به تصویر کشیده است. با این حال، این فرانچایز با تبدیل کردن سوپرمن هنری کویل به مهم ترین قهرمان جهانی پیشرفته دی سی، خود را برای یک شکست خاص آماده کرد.

مسائل فرانچایز با هدردادن پتانسیل سوپرمن شروع شد

سوپرمن برای اولین بار در مرد پولادین در جهانی پیشرفته دی سی حضور یافت اما مسائل این فرانچایز در واقع پس از آن و در دنباله بتمن در برابر سوپرمن شروع شد. مرد پولادین و بتمن در برابر سوپرمن هر دو تفرقه انگیز بودند اما یک محور داستانی ثابت داشتند که در آن نشانی از ساختار و جهتی معین در راستای توسعه جهانی پیشرفته نبود. با این حال، لیگ عدالت (فیلمی که قاعدتا باید با تشکیل تیم اصلی برترین لحظات دی سی تا به امروز را رقم می زد) پتانسیل سوپرمن را کاملا هدر داد و این نقطه شروع همه مسائل دی سی بود.

مسائل سوپرمن لیگ عدالت از خروج زک اسنایدر و متعاقبا کات ها و فیلم برداری مجدد فیلم زیر نظر جاس ویدون ریشه می گرفت. قصد اسنایدر این بود که سوپرمن حضور پررنگ تری در داستان لیگ عدالت داشته باشد اما زمان حضور کویل در نسخه نهایی فیلم به شدت کاهش یافت و پس از آن سوپرمن به حاشیه رفت.

سوپرمن آن قدر برای جهانی پیشرفته دی سی مهم است که نباید حذف گردد

شخصیت سوپرمن برای جهانی پیشرفته دی سی مهم تر از آن است که در قسمت هایی از این فرانچایز غایب باشد. سوپرمن هنری کویل پس از حضور کوتاهش در لیگ عدالت به طور آشکاری غایب بود و این فرانچایز بدین طریق اعتبار خود را تضعیف کرد. نسخه دی سی سوپرمن، قهرمان اصلی فرانچایز محسوب می گردد و غیبت او فراتر از یک اشتباه ساده است و یک شکست اساسی در خط داستانی این شخصیت به شمار میرود.

سوپرمن هنری کویل نه تنها شخصیتی مهم، بلکه نیروی محرکه روایت گسترده تر جهانی پیشرفته دی سی است. او علت اعمال قهرمانانه بتمن در مقیاس جهانی بود و باعث شد که زن شگفت انگیز به کانون توجهات بازگردد. تهدیدات پیرامون او شروع کننده داستان های جهانی پیشرفته دی سی بود اما این کاراکتر پس از لیگ عدالت، تا به امروز حتی یک بار هم در این فرانچایز حضور نداشته است. سوپرمن دی سی به عنوان رهبر لیگ عدالت (و مسلما قدرتمندترین قهرمان آن) باید در اولویت باقی می ماند. جهانی پیشرفته دی سی با امتناع از تمرکز بر داستان او و اساسا بدون اعلام رسمی، روابط خود را با این بازیگر قطع نموده است.

تقاضای هواداران که ثابت می نماید جهانی پیشرفته دی سی به سوپرمن احتیاج دارد

محبوبیت گسترده اسنایدرورس یکی از مسائل بزرگ دی سی است و نشان می دهد که این فرانچایز در داستان هایش به سوپرمن احتیاج دارد. قرار بر این بود که نایتمر در طرح و برنامه های اولیه زک اسنایدر برای جهانی پیشرفته دی سی بیشتر آنالیز گردد. نایتمر برداشت شخصی خود اسنایدر از خط داستانی جهانی بی عدالت کمیک ها بود که در آن سوپرمن پس از مرگ لوئیس لین تبدیل به یک شرور می گردد. تصمیم اسنایدر برای متحد کردن قهرمانان جهانی پیشرفته دی سی علیه سوپرمن بسیار جالب بود و اهمیت و قدرت سوپرمن را نشان می داد.

جهانی پیشرفته دی سی ظاهرا از ایده های اسنایدر فاصله گرفته و شاید این مسئله به خودی خود مسئله ای نداشته باشد اما نادیده گرفتن شخصیت سوپرمن یک اشتباه فاحش است. فراخوان و تقاضای هواداران برای بازیابی اسنایدرورس نشانگر این است که اسنایدر منظره روشنی برای آینده جهانی پیشرفته دی سی داشت و به نظر می رسید که اهمیت سوپرمن برای فرانچایز را درک می کرد. وارنر برادرز تایید نموده که اسنایدرورس به خاتمه رسیده اما در پشت پرده، لابی های محتاطانه ای برای بازسازی دیدگاه اسنایدر وجود دارد و همین قضیه ثابت می نماید که شخصیت سوپرمن از زمان خروج اسنایدر به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.

وارنر برادرز چگونه می تواند مسائل جهانی پیشرفته دی سی را در رابطه با سوپرمن رفع کند؟

رفع مسائل جهانی پیشرفته دی سی کار ساده ای نیست اما امکان پذیر است، به خصوص اگر وارنر برادرز بالاخره به درستی سوپرمن را به کار بگیرد. بازگرداندن سوپرمن به عنوان رهبر لیگ عدالت و کاوش صحیح خط داستانی او در جهانی پیشرفته دی سی می تواند به ترمیم آسیب های ناشی از سال ها غیبت او یاری کند و هم چنین عناصر فرازمینی دی سی را که قبلا به وسیله اسنایدر معرفی شده بودند، بهتر مورد آنالیز قرار دهد. دی سی با انجام این کار به نوعی از کسانی که از رویکرد ضعیف جهانی پیشرفته در قبال سوپرمن ناراحت شده بودند ، دلجویی می نماید و هم چنین نشان می دهد که وارنر برادرز برنامه ای روشن برای آینده این شخصیت دارد.

فیلم های اولیه اسنایدر در جهانی پیشرفته دی سی تفرقه انگیز بودند اما یک دیدگاه خلاقانه و روشن در کارهای وی مشهود بود که به ایجاد فرانچایزی گسترده تر یاری کرد. مسائل مرتبط با سوپرمن از زمان خروج او، واقعا این فرانچایز را اذیت نموده و وارنر برادرز ظاهرا نمی داند که چگونه بدون یاری اسنایدر به این شخصیت بپردازد. بازطراحی خط داستانی سوپرمن در جهانی پیشرفته دی سی برای اصلاح این فرانچایز امری کلیدی است، زیرا او از همان ابتدا بزرگ ترین مشکل این جهان بوده است.

منبع: screenrant

منبع: دیجیکالا مگ
انتشار: 29 شهریور 1401 بروزرسانی: 29 شهریور 1401 گردآورنده: bolandanews.ir شناسه مطلب: 1934

به "چرا سوپرمن همواره بزرگ ترین مشکل دی سی بوده است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرا سوپرمن همواره بزرگ ترین مشکل دی سی بوده است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید