شمشیربازی

صعود شمشیربازان ایران به جدول 64 نفره مسابقات جایزه بزرگ آمریکا

صعود شمشیربازان ایران به جدول 64 نفره مسابقات جایزه بزرگ آمریکا

به گزارش خبرنگاران، روز جمعه و در آغاز مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ آمریکا در دانشگاه هاروارد بوستون، مجتبی عابدینی پیروز به کسب 5 پیروزی برابر نمایندگان کانادا، چین، ژاپن، انگلیس و ایتالیا شد و تنها مقابل حریفی از فرانسه مغلوب گردید. با این عملکرد،...

24 آبان 1398