جدیدترین گزارش منتشر شده از وضعیت 50 محصول منتخب زیر ذره بین؛ نشانه های خروج فراوری از رکود در شروع تابستان

به گزارش بلندانیوز، خبرنگاران : آخرین وضعیت فراوری 50 محصول منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی منتشر شد. رصد وضعیت بنگاه های فراوریی در اولین ماه تابستان امسال بیانگر آن است از میان محصولات منتخبی که در این دوره زمانی ارزیابی شده اند، 31 محصول رشد فراوری و 19 محصول افت فراوری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت نموده اند.

جدیدترین گزارش منتشر شده از وضعیت 50 محصول منتخب زیر ذره بین؛ نشانه های خروج فراوری از رکود در شروع تابستان

به گزارش بلندانیوز نشانه های خروج فراوری از رکود از نیمه های فصل بهار نمایان شد و برای این موضوع می توان به سه شاهد انتظارات مثبت مدیران شاخص خرید، تعدیل انتظارات تورمی و وضعیت فراوری محصولات منتخب استناد کرد.

جدیدترین گزارش منتشر شده از وضعیت 50 محصول منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی بیانگر آن است که در اولین ماه تابستان امسال در مجموع 31 محصول رشد فراوری و 19 محصول افت فراوری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت نموده اند. رصد وضعیت فراوری بنگاه های صنعتی در دوره زمانی مورد آنالیز از تداوم رونق فراوری در بنگاه های صنعتی، معدنی وپتروشیمی حکایت دارد. نشانه های خروج فراوری از رکود از نیمه های فصل بهار نمایان شد و تداوم آن موجب شد از میان 24 محصول منتخب صنعتی 13 محصول رشد فراوری را تجربه نمایند. انتظارات مثبت شاخص مدیران خرید، تعدیل انتظارات تورمی و وضعیت فراوری محصولات منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی را می توان سه شاهد اصلی کاهش عمق رکود و رسیدن به رونق فراوری در نظر گرفت؛ سه شاهدی که از ابتدای امسال ساز بهبود را کوک کردند و به واسطه آن موجب شدند فراوری بتواند از رکودی که ماه ها دامن آن را گرفته بود خارج گردد. شاخص مدیران خرید یکی از معیارهایی است که می توان رشد فراوری را از وضعیت آن استنباط کرد، جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) نیز حاکی از آن است که سیگنال های رشد از ابتدای امسال نمایان شده است؛ به طوری که ارزیابی اجرا شده از سوی فعالان اقتصادی نشان دهنده آن است که همچنان امید نسبت به آینده فراوری وجود دارد، هر چند در این راستا شاهد افت و خیزهایی خواهیم بود. رقم شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه 07/ 50 واحد محاسبه شده که نشان می دهد اقتصاد هنوز در وضعیت رونق است. شاخص هایی که به اعتقاد مدیران خرید بنگاه های اقتصادی نسبت به ماه خرداد وضعیت بهتری داشته اند، عبارتند از سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه خریداری شده، میزان استخدام و به کار گیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، قیمت محصولات فراوری شده و انتظارات فراوری در ماه آینده. شاخص هایی که نسبت به خرداد وضعیت بدتری داشته اند نیز شامل مقدار فراوری محصولات، میزان سفارش های جدید مشتریان، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، مصرف حامل های انرژی و میزان فروش محصولات است. براساس یافته های این طرح، نکته امیدوارنماینده در شامخ تیرماه امسال، ادامه کاهش روند شاخص قیمت مواد اولیه و به تبع آن قیمت محصولات فراوریی نسبت به ماه های گذشته است. به اعتقاد فعالان اقتصادی تسهیل در روند دسترسی فراورینمایندگان به مواد اولیه مورد احتیاج از یکسو و تزریق منابع اقتصادی مورد احتیاج از سوی دیگر، عمده دلایلی است که بهبود روند فراوری در مدت زمان مذکور را به همراه داشته و در صورت ادامه روند کنونی شاهد بهبود بیش از پیش روند فراوری خواهیم بود. علاوه بر محصولات منتخب صنعتی، در بخش فراوری کالاهای منتخب پتروشیمی به تفکیک محصولات شیمیایی و پلیمری در دوره زمانی مورد آنالیز شاهد رشد فراوری بوده ایم؛ به طوری که از میان 13 محصول منتخب در این بخش، 9 محصول شیمیایی و پلیمری روند رو به رشد را در این دوره تجربه نموده اند. روند فراوری محصولات منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز بیانگر آن است که از میان 13 محصول مورد آنالیز در این گروه 9 محصول رشد فراوری را ثبت نموده اند.

ارزیابی های اجرا شده نشان دهنده آن است که بیشترین افت فراوری در مدت زمان مورد آنالیز به خودروسازان اختصاص داشته است؛ کمبود قطعات مورداحتیاج از یکسو و خروج بعضی از شرکای فراوریی خودروسازان عمده دلایلی است که موجب شد این گروه بیشترین افت فراوری را در این مدت تجربه کند.

محصولات منتخب با رشد مثبت

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کارتن، سیگارت، تراکتور، نئوپان و یخچال فریزر از جمله کالاهای منتخبی هستند که اولین ماه تابستان را با بیشترین رشد فراوری سپری کردند. روند فراوری کارتن در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 53 درصدی داشته است، مجموع فراوری کارتن در دوره زمانی مورد آنالیز بیش از 8/ 251 هزار تن بوده است. آمار اعلام شده درخصوص فراوری سیگارت نیز بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد آنالیز در مجموع 18 میلیارد نخ سیگارت در کشور فراوری شده است که در مقایسه با فراوری 7/ 12 میلیارد نخ سیگارت فراوریی در سال گذشته رشدی بیش از 42 درصدی برای این کالا ثبت شده است. فراورینمایندگان تراکتور نیز با فراوری 6 هزار و 124 دستگاه تراکتور توانستند صندلی سوم را به خود اختصاص دهند و از این طریق رشد بیش از 29 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه نمایند؛ مجموع فراوری این محصول در دوره زمانی سال گذشته برابر با چهار هزار و 745 دستگاه بوده است.

نئوپان فراوریی در این دوره زمانی نیز برابر با 2/ 235 هزار مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 27 درصدی را رقم زده است. مجموع نئوپان فراوری شده در مدت مشابه سال قبل برابر با 2/ 185 هزار مترمکعب بوده است. یخچال فریزر پنجمین محصول منتخبی است که در این دوره رشد فراوری را تجربه نموده است. براساس آمار اعلام شده فراوری این محصول در بهار امسال در مجموع 365 هزار و 300 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 15 درصدی داشته است.

محصولات صنعتی با بیشترین افت

در دوره زمانی مورد آنالیز بیشترین افت فراوری نیز به گروه های کامیون کشنده، اتوبوس، مینی بوس و ون، کمباین، انواع سواری و انواع تلویزیون تعلق داشت. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مورد آنالیز در مجموع 1602 دستگاه کامیون کشنده در کشور فراوری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی حدود 68 درصدی داشته است. فراوری این محصول در دوره مشابه سال 97 برابر با 4937 دستگاه بوده است. روند فراوری اتوبوس، مینی بوس و ون نیز در دوره زمانی مورد آنالیز برابر با 566 دستگاه بوده که با توجه به فراوری هزار و 458 دستگاه اتوبوس، مینی بوس و ون فراوریی در سال گذشته افت فراوری بیش از 61 درصدی برای این محصول ثبت شده است. کمباین فراوری شده در کشور نیز در دوره زمانی مورد آنالیز برابر با 124 دستگاه بوده که نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل افتی بیش از 46 درصدی داشته است. روند فراوری انواع سواری نیز در دوره زمانی مورد آنالیز افتی بیش از 38 درصدی را تجربه نموده است. خودروسازان در مدت زمان مورد آنالیز در مجموع پیروز به فراوری 246 هزار و 700 دستگاه انواع سواری در کشور شده اند. انواع تلویزیون فراوری شده در کشور نیز در دوره زمانی مورد آنالیز برابر با 167 هزار و 400 دستگاه بوده که افت بیش از 27درصدی داشته است.

آمار فراوری معدن

از سوی دیگر مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مدت زمان مورد آنالیز از میان 13 محصول منتخب معدنی، 4 محصول افت و 9 محصول رشد فراوری را نسبت به مدت مشابه سال 97 تجربه نموده اند. ارزیابی ها نشان می دهد در مدت زمان مورد آنالیز، پنج محصول ظروف چینی، کاتد مس، چینی بهداشتی، ظروف شیشه ای و شیشه جام به ترتیب بیشترین میزان فراوری را در میان محصولات معدنی ثبت نموده اند. اما محصولات معدنی که در این دوره زمانی بیشترین افت فراوری را تجربه نموده اند در برگیرنده چهار محصول شمش آلومینیوم، آلومینا، سنگ آهن و کنسانتره زغال سنگ می گردد.

محصولات منتخب شیمیایی

در بخش کالاهای منتخب پلیمری و شیمیایی نیز از میان 13 محصول، در مجموع 9 محصول رشد فراوری را تجربه نموده اند. پنج محصول منتخب شیمیایی و پتروشیمی که در دوره زمانی مورد آنالیز رشد فراوری را تجربه نموده اند به محصولات اپوکسی رزین(ER)، استایرن بوتادین رابر (SBR)، پلی پروپیلن (PP)، پلی اتیلن (PE) و اوره اختصاص داشته است. اما داده های اعلام شده بیانگر آن است که پلی کربنات (PC)، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) و پلی وینیل کلراید (PVC) افت فراوری داشته اند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 30 شهریور 1398 بروزرسانی: 15 مهر 1398 گردآورنده: bolandanews.ir شناسه مطلب: 30

به "جدیدترین گزارش منتشر شده از وضعیت 50 محصول منتخب زیر ذره بین؛ نشانه های خروج فراوری از رکود در شروع تابستان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین گزارش منتشر شده از وضعیت 50 محصول منتخب زیر ذره بین؛ نشانه های خروج فراوری از رکود در شروع تابستان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید